Disclaimer

Algemeen

De voorwaarden van deze Disclaimer zijn van toepassing op deze webshop www.iamsterdamgifts.com, eigendom van Concept Connection BV, handelsnaam Amsterdam Merchandising te Amsterdam, Nederland. U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Amsterdam Merchandising / iamsterdamgifts.com. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Amsterdam Merchandising is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Amsterdam Merchandising / iamsterdamgifts.com niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Amsterdam Merchandising / iamsterdamgifts.com aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Amsterdam Merchandising / iamsterdamgifts.com geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van de Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Wijzigingen

Amsterdam Merchandising / iamsterdamgifts.com behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door de internetbrowser worden opgeslagen op de computer. Amsterdam Merchandising / iamsterdamgifts.com gebruikt cookies om bezoekers te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Het browser kan zo ingesteld worden, dat tijdens het winkelen bij Amsterdam Merchandising / iamsterdamgifts.com geen cookies ontvangen worden. Indien er nog vragen zijn over de Algemene Voorwaarden of Privacy Policy van Amsterdam Merchandising / iamsterdamgifts.com, kan contact met ons opgenomen worden. Onze klantenservice helpt u verder bij het verschaffen van informatie bij vragen over gegevens of bij het wijzigen van gegevens.

Privacy statement

Amsterdam Merchandising / iamsterdamgifts.com respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die ons verschaft wordt, vertrouwelijk wordt behandeld. Als een bestelling geplaatst wordt, hebben we naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om de bestelling uit te voeren, de klant van het verloop daarvan op de hoogte te houden en indien daarvoor aangemeld om de nieuwsbrief te versturen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met toestemming van de klant. Amsterdam Merchandising / iamsterdamgifts.com zal persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Al uw persoonlijke gegevens worden beschermd door de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP).